Standartní

Sekce webu

Aluprof SR 50 HI a Reynaers CW 50 HI

Oba výše zmíněné systémy mají pohledovou šířku 50.mm a přiznanou zasklívací (přítlačnou) lištu.

Aluprof MB SR 50 HI

MB-SR50 HI fasáda s vysokou tepelnou izolací je založena na základním systému MB-SR50. Fasáda z tohoto systému splňuje nejvyšší požadavky na tepelnou izolaci staveb. Součinitel prostupu tepla Uf = 0,85–1,23 W/m2K v závislosti na zvolených profilech a výplni.

Tak vysoká tepelná izolační schopnost konstrukce je získána díky nepřerušenému tepelnému izolátoru HPVC na izolátor PE, který je charakteristický nízkým součinitelem převádění tepla lambda a velmi dobrými izolačními parametry, a také kvalitnějšímu těsnění na rozdíl od standardní verze MB-SR50.

MB-SR50 HI nabízí rovněž velmi dobré těsnící parametry na infiltraci vody (třída RE 1200) a vzduchu (třída AE 1050). Odolnost na zatížení větrem činí 2 400 Pa. Tloušťka zasklení je v rozsahu 26–44 mm.

Konstrukce MB-SR50 HI byla přezkoušna laboratoří Ústavu výzkumu lehkých příček a zasklení ITB, co potvrzují vydaná v únoru 2008 Kvalifikační osvědčení č. 351/2008/E a č. 351/2008/E.

Reynaers CW 50 HI

Fasádní a střešní systém skládající se ze sloupků a příček, které vytvářejí rastr za účelem opláštění budov.

Vnitřní viditelná šířka: 50 mm, Vnější viditelná šířka: 50 mm
Tepelná izolace: Konkrétní výpočet pro kombinaci profilů
Akustické vlastnosti (EN IS0 140-3, EN ISO 717-1): Rw (C; Ctr) = 34(-1;-4) dB / 48 (-2;-8 ) dB, v závislosti na typu zasklení
Vzduchotěsnost: A4 (EN 12153, EN 12152)
Vodotěsnost: RE900 (EN 12155, 12154)

Hot City Yoga Brno